Mentale & fysieke weerbaarheid

uitgaan van je eigen kracht

Mentale & fysieke weerbaarheid

Mentale weerbaarheid werkt preventief. Het voorkomt machtsmisbruik of geweldservaringen en de kans is groter dat de agressie of het geweld stopt als je effectief reageert. Een belangrijke voorwaarde voor weerbaarheid is een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hierdoor zul je beter voor jezelf op kunnen komen.Voor jezelf opkomen kan zowel verbaal als fysiek. Beiden worden daarom ook behandeld in deze training. Stel dat het verbaal opkomen voor jezelf niet voldoende is en de situatie zodanig geëscaleerd is dat het agressieve gedrag uitmondt in geweld, dan beschikt u ook over de technieken om fysiek voor uzelf op te komen. De inhoud van de training is als volgt:

Z

Gronding

Hier leren wij de cursisten stevig te staan en goed adem te halen

Z

Communicatie

De cursisten leren eigen en andermans lichaamstaal te herkennen en in hun voordeel te gebruiken

Z

Grenzen aangeven

De cursisten leren op een duidelijke manier hun grenzen aan te geven

Z

Zelfvertrouwen vergroten

Door middel van verschillende oefeningen worden de cursisten bewust van hun eigen kracht

Z

Bevrijdingen

Loskomen uit verschillende grepen

Z

Trappen en stoten

Technieken om te gebruiken als laatste redmiddel

Z

Rechts- en wetkennis

Op welk moment mag je de technieken toepassen en waar ben je als burger toe bevoegd?

Werkwijze

In onze methodiek werken wij psychofysiek, dat wil zeggen dat we fysieke oefeningen inzetten om een mentaal doel te bereiken. De fysieke oefeningen die getraind worden komen over het algemeen uit de zelfverdedigingssporten of energetisch werk. Deze oefeningen zijn toepasbaar in verschillende situaties en hebben als doel dat de deelnemers er zich krachtiger door voelen.