Omgaan met agressie

Signaleren en de-escaleren

Omgaan met agressie

U weigert drank te schenken aan een beschonken gast, een leerling is het niet eens met zijn cijfer, een klant is ontevreden over zijn aankoop. Deze situaties hebben allen de potentie uit te monden in agressief gedrag. De schade die medewerkers kunnen oplopen door agressief gedrag wordt vaak onderschat. Agressief en intimiderend gedrag beïnvloedt de sfeer op het werk, bevordert het ziekteverzuim en heeft gevolgen voor de mate van plezier in het werk. Langdurig verzuim is een vaak voorkomend probleem. Het is dus van belang dat uw personeel weet hoe er op de juiste wijze met agressie omgegaan dient te worden.

Z

Agressie herkennen

Verschillende fasen van agressief gedrag herkennen, om zo een bijpassende aanpak te kiezen

Z

Zelfcontrole bij agressief gedrag

Door op de juiste manier te ademen en gedachten te sturen, leert de cursist rustig te blijven in een situatie waarbij agressief gedrag in het spel is

Z

Conflicthantering

De cursisten leert te de-escaleren door middel van verschillende gesprekstechnieken

Z

Nazorg en opvang

De cursisten leren hoe te handelen na een agressie-incident. Ook ontvangen de cursisten een checklist, waarmee zij elkaar op kunnen vangen en zo de kans op nadelige gevolgen te verminderen