Volledige agressietraining

Volledige agressietraining

De volledige agressietraining is een samensmelting van ons aanbod aan agressietrainingen. Alles met betrekking tot agressie en geweld en hoe de cursist hier op een verantwoorde mee om dient te gaan, komt in deze training aan bod.

Z

Agressie herkennen

Verschillende fasen van agressie herkennen, om zo een bijpassende aanpak te kiezen

Z

Zelfcontrole bij agressie

Door op de juiste manier te ademen en gedachten te sturen, leert de cursist rustig te blijven in een situatie waarbij agressie in het spel is

Z

Conflicthantering

De cursisten leert te de-escaleren door middel van verschillende gesprekstechnieken

Z

Nazorg en opvang

De cursisten leren hoe te handelen na een agressie-incident. Ook ontvangen de cursisten een checklist, waarmee zij elkaar op kunnen vangen en zo de kans op nadelige gevolgen te verminderen

Z

Gronding

Hier leren wij de cursisten stevig te staan en goed adem te halen

Z

Communicatie

De cursisten leren eigen en andermans lichaamstaal te herkennen en in hun voordeel te gebruiken

Z

Grenzen aangeven

De cursisten leren op een duidelijke manier hun grenzen aan te geven

Z

Zelfvertrouwen vergroten

Door middel van verschillende oefeningen worden de cursisten bewust van hun eigen kracht

Z

Bevrijdingen

Loskomen uit verschillende grepen

Z

Trappen en stoten

Technieken om te gebruiken als laatste redmiddel

Z

Rechts- en wetkennis

Op welk moment mag je de technieken toepassen en waar ben je als burger toe bevoegd?